Uw partner bij het opstellen van een asbestinventaris en sloopopvolgingsplan

Onze diensten

Het hoofddoel van de asbestinventaris is de asbesthoudende materialen op te lijsten en de representatieve blootstellingsrisico’s te evalueren. Voor de totstandkoming hiervan, wordt het gebouw in kwestie visueel geïnspecteerd door een ervaren deskundige van ASP Consultancy.

Asbestinventaris
Sloopopvolgingsplan
Advies
Archeologienota

Over ASP

Bij ASP Consultancy streven we ernaar alle risicovolle, asbesthoudende materialen in onze leefomgeving in kaart te brengen door het opstellen van asbestinventarisaties. Indirect resulteert dit in een bijdrage tot het versneld asbestafbouwbeleid. Het doel van dit beleid omtrent de afbouw van asbest, is Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig te maken.

Door de aanwezige vaktechnische kennis binnen het ASP-team, weten we de diverse asbesthoudende materialen in uw gebouwen gaande van wooneenheden tot bedrijfsruimtes op een efficiënte, correcte manier in kaart te brengen. Tevens baseert heel onze dienst zich op kwaliteit en veiligheid. Het aspect veiligheid vindt zijn oorsprong bij de inspecties, waar de veiligheid voor klant en deskundige in kwestie hoog in het vaandel gedragen wordt. Verder komt het aspect kwaliteit naar voren in algehele bedrijfsvoering.

Meer info

Wat onze klanten zeggen

Fantastische service

"De deskundige die de inspectie uitvoerde was zeer vriendelijk en ging efficiënt te werk."

- Jerome DW

Nieuws

Wilt u een asbestinventaris laten maken?