Analyse

Asbest

Analyse

De analyse van de asbeststalen wordt uitgevoerd door een erkend lab ( FOD WASO ) door middel van een polarisatiemicroscoop. Deze analyse bevat volgende elementen:

 • Aan-of afwezigheid van asbest
 • De mate van gebondenheid:
  • Hechtgebonden asbest:
   Uit deze materialen komen weinig of geen vezels vrij als ze in goede staat zijn, tenzij men er onzorgvuldig mee omspringt (breken, slijpen, boren …).
  • Semi-hechtgebonden asbest:
   Oorspronkelijk hechtgebonden asbest waarvan door veroudering, verwering of beschadiging het bindmiddel in slechte staat is en de asbestvezels dus minder bindt, hierdoor bestaat de mogelijkheid op het vrijkomen van asbestvezels.
  • Niet-hechtgebonden asbest:
   Alle andere asbesthoudende materialen. Deze asbesthoudende producten zijn de gevaarlijkste, ze bevatten veel asbestvezels die bovendien makkelijk vrijkomen, zelfs passief door louter trillingen of luchtstromen.
 • De asbestsoort, hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen serpentijnen (chrysotiel) en amfibolen (amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthofylliet, tremoliet)

Neem nu contact met ons om een afspraak te maken