Asbestinventarisering

Asbest

Inventarisering

Het hoofddoel van de asbestinventaris is de asbesthoudende materialen op te lijsten en de representatieve blootstellingsrisico’s te evalueren. Voor de totstandkoming hiervan, wordt het gebouw in kwestie visueel geïnspecteerd door een ervaren deskundige van ASP Consultancy. Tijdens deze inspectie staat de veiligheid van de klant en medewerker steeds voorop. Verder zal men gedurende de rondgang stalen nemen als men asbestverdachte materialen aantreft. Uiteraard wordt hierbij steeds rekening gehouden met de nodige veiligheidsmaatregelen. De analyse van deze monsters gebeurt door Eurofins Sanitas Testing, een erkend labo door de FOD WASO.

Werkgever

Als werkgever zijnde is het wettelijk verplicht (K.B. 2006) een asbestinventaris van uw eigendommen op te laten maken. Hierdoor kan u uw personeel en mogelijke externe partijen informeren over de nog aanwezige asbesthoudende materialen in uw gebouw.

Particulier

“Heb ik een asbestinventarisatie nodig?”, het is een vraag die door veel particulieren gesteld wordt. Bij deze zal het vanaf 2021 verplicht zijn te beschikken over een asbestinventaris bij verkoop van een wooneenheid met risicobouwjaar 2001. Tevens zullen alle woonhuizen met risicobouwjaar 2001 over een asbestinventaris moeten beschikken tegen 2032, dit met het oog op een asbestveilig Vlaanderen.

Neem nu contact met ons om een afspraak te maken