Asbestinventarisatie

Het hoofddoel van de asbestinventaris is de asbesthoudende materialen op te lijsten en de representatieve blootstellingsrisico’s te evalueren. Voor de totstandkoming hiervan, wordt het gebouw in kwestie visueel geïnspecteerd door een ervaren deskundige van ASP Consulting.
Tijdens deze inspectie staat de veiligheid van de klant en medewerker steeds voorop. Verder zal men gedurende de rondgang stalen nemen als men asbestverdachte materialen aantreft. Uiteraard wordt hierbij steeds rekening gehouden met de nodige veiligheidsmaatregelen.
De analyse van deze monsters gebeurt door een laboratorium, erkend door de FOD WASO.

Asbestattest

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek attest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en geeft advies over hoe het asbest veilig kan beheerd of verwijderd worden.
(bron: ovam.vlaanderen.be/het-asbestattest)

Wanneer is een asbestattest nodig?

Vanaf 23 november 2022 heeft u een geldig asbestattest nodig wanneer

  • u eigenaar bent van een gebouw of een deel van gebouw (vb. een appartement),
  • en het gebouw(deel) gebouwd is voor 2001,
  • en de oppervlakte van het gebouw(deel) 20 m² of meer is,
  • en het gebouw(deel) toegankelijk is,
  • als u het gebouw(deel) verkoopt.

Vanaf 2032 moet u een asbestattest hebben voor elk gebouw dat gebouwd is voor 2001 en waarvan u eigenaar bent.

De regelgeving stelt dat de eigenaar de inhoud van een geldig asbestinventarisattest moet meedelen aan de kandidaat-koper bij het sluiten van het compromis voorafgaand aan de verkoop van de woning, of op het moment van een verkoop wanneer de overdracht verloopt zonder compromis. In de praktijk wil een koper weten waar asbest zit in het gebouw nog voor die besluit om een bod uit te brengen, vanwege de mogelijke impact op de renovatiekosten. Vooral tijdens een plaatsbezoek zal de koper het attest willen inkijken en de nodige informatie overlopen.
(bron: ovam.vlaanderen.be/heb-ik-een-asbestattest-nodig)

Asbestinventarisatie bij renovatie of sloopwerken

Bent u van plan een pand te renoveren of te slopen? Dan is het steeds aangewezen om een destructieve asbestinventaris op te laten maken. Het hoofddoel van de asbestinventaris is de asbesthoudende materialen op te lijsten en de representatieve blootstellingsrisico’s te evalueren. Voor de totstandkoming hiervan wordt het gebouw in kwestie volledig geïnspecteerd door een erkend deskundige van ASP Consulting.

Tijdens onze inspectie staat de veiligheid van de klant en medewerker steeds voorop. Verder zal men gedurende de rondgang stalen nemen van asbestverdachte materialen. Uiteraard wordt hierbij steeds rekening gehouden met de nodige veiligheidsmaatregelen. De analyse van deze monsters gebeurt door een laboratorium, erkend door de FOD WASO. Bij een destructieve inventarisatie wordt er tevens gekeken achter valse plafonds, onder of achter tegels, in valse wanden,… om eventuele verborgen materialen op te sporen.

Indien u een asbestinventarisatie heeft laten uitvoeren door ASP Consulting kan er na de werken een asbestattest worden opgemaakt aan een lager tarief. Wij raden wel aan om zoveel mogelijk foto’s te nemen tijdens de werken en om facturen of andere bewijsdocumenten bij te houden.

Werkgevers en VME’s

Sinds 1 januari 1995 is iedere werkgever (inclusief VME’s, scholen en overheidsgebouwen) verplicht om een asbestinventaris op te laten maken voor alle gebouwen waar personeel tewerk wordt gesteld, ongeacht het bouwjaar.

! OPGELET !
Werkgevers die hun werknemers renovatie- of sloopwerken laten uitvoeren bij particulieren of derden, zijn verplicht om vooraf een destructieve asbestinventaris te (laten) opmaken voor de werkzone. Zo kunnen de asbestmaterialen op voorhand veilig en correct verwijderd worden. Zodra diverse wooneenheden met meer dan één eigenaar onder een dak vallen, geldt de wet op mede-eigendom. In dat geval wordt er een vereniging van mede-eigenaars (VME) opgericht die als rechtspersoon een algemene vergadering en een syndicus heeft. Werkt die syndicus, of ander personeel, in loondienst voor de VME? Dan moet de VME als werkgever een asbestinventaris hebben voor het gebouw.

Eerste hulp bij schade en contaminatie

Wordt er schade berokkend aan uw pand door een brand, storm, fout van een aannemer,… en is er een vermoeden van aanwezig asbest? Dan kan u bij ASP Consulting terecht voor een contaminatievaststelling. Hierbij worden alle mogelijk getroffen locaties in en rond het pand gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest en wordt er in kaart gebracht in hoeverre er een contaminatie of besmetting heeft plaatsgevonden. Ook wordt er advies gegeven over eventuele verdere stappen.

Hoe gaan we te werk?

1

Deskresearch

We bekijken en evalueren plannen, foto’s, facturen, bestaande inventarissen of andere documenten voorafgaand aan de inspectie. Hiermee kunnen we ons plaatsbezoek zo efficiënt mogelijk inplannen en uitvoeren.

2

Inspectie ter plaatse

Er komt een erkend deskundige langs die het gehele object en/of omgeving inspecteert. Alle verdachte materialen worden opgenomen in de inventaris. Ook worden er stalen genomen van bepaalde verdachte materialen om te bevestigen of uit te sluiten of deze asbesthoudend zijn.

3

Rapportage

Onze deskundige bundelt al zijn bevindingen in de asbestinventaris en geeft advies over de teruggevonden materialen. Ook worden de stalen opgestuurd naar een erkend laboratorium, dat ons vervolgens een analyserapport bezorgd van de genomen stalen. Dit rapport wordt toegevoegd aan de asbestinventaris.

4

Aflevering Rapport

Het rapport wordt digitaal ter beschikking gesteld en bestaat uit een opsomming van asbesthoudende materialen, risicoanalyses en beheersmaatregelen.

5

Na-service

Na het afleveren van de asbestinventaris kan u steeds bij ons terecht voor onafhankelijk advies over het beheer van asbesthoudende materialen, renovatie- of sloopwerken en asbestverwijderingswerken.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Wij vinden voor uw project de gepaste oplossing