De regels rond het indienen van een destructief asbestinventaris zijn veranderd.

Sinds 5 juni 2018

Sloopopvolgingsplannen kunnen worden ingediend bij Tracimat om steenpuin als laagrisico puin te kunnen afvoeren. Tot vóór januari 2022 konden ook destructieve asbestinventarissen ingediend worden bij Tracimat om een conformiteitsverklaring aan te vragen om zo puin te laten afvoeren als laag- of middelrisico puin. Sinds 1 januari van dit jaar mag dit enkel nog voor sloopopvolgingsplannen. Het indienen van een sloopopvolgingsplan bij Tracimat is op dit moment nog niet verplicht maar dit zal later dit jaar wel het geval zijn.

Wat is een sloopopvolgingsplan?

Een sloopopvolgingsplan is een hulpmiddel om selectief te slopen en selectief in te zamelen op de werf.

  • Gevaarlijke afvalstoffen kunnen voorafgaand aan de eigenlijke sloop uit het gebouw of constructie verwijderd worden.
  • Selectief ingezamelde fracties op de werf kunnen als zuivere fracties rechtstreeks afgevoerd worden voor recyclage.
  • Wanneer de werf wordt opgevolgd door de sloopbeheerorganisatie Tracimat, kan het puin als laagmilieurisico-profiel (LMRP) naar een breker afgevoerd worden.

Wat omvat een sloopopvolgingsplan?

Het sloopopvolgingsplan omvat de identificatie van de werf en alle afvalstoffen die zullen vrijkomen tijdens de sloop of de ontmanteling. De inventaris van de materialen geeft een overzicht van de gevaarlijke afvalstoffen en de niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opsplitsing in bovenbouw, onderbouw en buitenverhardingen.

Voor elke afvalstof vermeldt het sloopopvolgingsplan:

  • de benaming
  • de bijhorende EURAL-code
  • de vermoedelijke hoeveelheid (in kubieke meter of in ton)
  • de plaats binnen het gebouw waar de afvalstof voorkomt
  • en de verschijningsvorm.

Daarnaast staan in het sloopopvolgingsplan ook elke werf specifieke aanbevelingen en adviezen over selectieve sloopvoorwaarden. Een sloopopvolgingsplan is verplicht bij de sloop of ontmanteling van gebouwen of infrastructuurwerken waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, vanaf een bepaalde omvang van het betrokken volume.

Deel dit artikel: