Het belang van een asbestinventaris

Het actieplan van OVAM ‘Asbestveilig Vlaanderen tegen 2040’ moet Vlaanderen uiterlijk in 2040 asbestveilig maken. Er is een hele reeks afspraken gemaakt en deadlines opgesteld die gelden voor openbare gebouwen en particuliere woningen en die (voorlopig) ook als streefdoel worden gesteld voor andere gebouwen zoals bedrijven. Het opstellen van een asbestinventarisatie is de eerste stap om alle aanwezige asbest in kaart te brengen. In België was het in het bezit van een asbestinventaris al verplicht voor werkgevers. Maar deze verplichting wordt nu ook uitgebreid naar door de opname van een asbestinventaris in de Vlaamse Woningpas. Het is vanaf 2021 verplicht om te beschikken over een asbestinventaris bij verkoop van een wooneenheid met risicobouwjaar 2001. 

man achter asbest lint

Bij een asbestinventaris wordt een gebouw en/of een terrein grondig onderzocht op de aanwezigheid van asbest. Wanneer het gebouw dateert van vóór 2001, is de kans groot dan er asbest aanwezig is. De verdachte asbestmaterialen worden vervolgens door een erkend asbestlaboratorium onderzocht om uitsluitsel te geven. Op deze manier wordt het gehele gebouw/terrein opgenomen in een asbestinventarisatie, inclusief fotoreportage, planaanduiding en analyserapporten. Op basis van deze gegevens wordt ook een risicoanalyse opgesteld. Per asbesttoepassing wordt aangegeven wie welke asbestverwijderingstechniek kan gebruiken om het asbesthoudend materiaal te verwijderen. Dit kan een erkende asbestverwijderaar of een aannemer zijn. Op basis van het rapport en de vereiste verwijderingstechniek wordt voor elk asbesttoepassing een gedetailleerde schatting van de kosten toegevoegd. 

Van plan om uw woning verkopen? Het is vanaf 2021 verplicht om een asbestinventaris te hebben voor woningen met risicobouwjaar 2001.  

Deel dit artikel: