Is een asbestattest verplicht voor gemeenschappelijke delen in een appartementsgebouw?

Het actieplan van OVAM ‘Asbestveilig Vlaanderen tegen 2040’ moet Vlaanderen uiterlijk in 2040 asbestveilig maken. Er zijn een hele reeks afspraken gemaakt en deadlines opgesteld die gelden voor openbare gebouwen en particuliere woningen en die ook als streefdoel worden gesteld voor andere gebouwen zoals appartentsgebouwen. Zoals bekend is het sinds 23 november 2022 verplicht om bij verkoop van een woning in bezit te zijn van een asbestattest als het gebouw dateert van voor 2001. Maar hoe zit dit nu voor gemeenschappelijk delen van een appartementsgebouw? Is hier ook een asbestattest voor nodig? Dat bespreken we in dit artikel.

Wat is het asbestattest?

Een asbestattest wordt uitgegeven na het maken van een asbestinventaris van een gebouw. Het beschrijft welke materialen of onderdelen van het gebouw asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd kan worden.

Wie mag een asbestattest opmaken?

Alleen een gecertificeerd asbestdeskundige mag een asbestinventarisatie voor een geldig asbestattest uitvoeren. De deskundigen hebben een opleiding gevolgd om asbest te herkennen en correct te identificeren, ze hebben een examen afgelegd en een certificaat behaald.

Een inventarisatie gebeurt via een inspectie van de woning of het gebouw ter plaatse. De deskundige volgt hierbij de regels van het inspectieprotocol van de OVAM. Het inspectieprotocol asbestinventarisatie beschrijft de standaardprocedure hoe een asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd voor het bekomen van een geldig asbestattest. De asbestdeskundige rapporteert de inspectiegegevens en op basis hiervan levert de OVAM een asbestattest af.

De tijdslijn

Met het Asbest Afbouwactieplan voorziet de Vlaamse Overheid verschillende stappen om Vlaanderen ‘abestveilig’ te maken. Daarvoor zal er voor elk gebouw dat gebouwd werd in 2001 of vroeger, een asbestinventaris en bijhorend attest opgemaakt moeten worden.

Hieronder een tijdslijn:

  • 23/11/2022: Verplicht asbestattest bij verkoop van een constructie met bouwjaar 2001 of ouder. Idem bij de vestiging of de overdracht van een recht van vruchtgebruik, een recht van erfpacht, een opstalrecht of een zakelijk recht van gebruik. Voor mede-eigendom enkel het attest van de privatieven.
  • 01/05/2025: het asbestattest gemeenschappelijke delen wordt verplicht. In de komende jaren zullen we dus proactief zorgen dat asbestattesten voor de gemeenschappelijke delen van de gebouwen in beheer opgemaakt worden.
  • 2032: elke gebouweigenaar van een gebouw met bouwjaar 2000 of ouder moet een asbestinventaris en bijhorend attest hebben.
  • 2034: de meest risicovolle asbestcement toepassingen in daken en gevels en losgebonden materialen moeten verwijderd worden.
  • 2040: Doel om Vlaanderen asbestveilig te maken + alle asbesttoepassingen moeten uit de overheidsgebouwen verwijderd zijn (dus geen plicht voor particulieren).

Conclusie

Het asbestattest voor particulieren is sinds november 2022 al verplicht. Voor de gemeenschappelijke delen is dit pas vanaf 2025. Wilt u meer info over asbest of het asbestattest? Contacteer ons en wij geven u met plezier meer informatie.

Deel dit artikel: