Wat is een asbestinventaris en wat is een sloopopvolgingsplan?

Waarom is een asbestinventaris nodig?

Vandaag de dag weten we dat asbest en asbesthoudende toepassingen een negatieve invloed hebben op de volksgezondheid. Helaas zit er nog heel wat asbest verwerkt in oudere gebouwen. Sinds de jaren negentig weten we exact wat de gezondheidsimplicaties zijn die kunnen voorkomen bij veelvuldige blootstelling aan asbest. Vandaar dat de overheid het gebruik van asbest heeft verboden. Iedere werkgever is bijvoorbeeld verplicht om een asbestinventaris te laten opmaken voor de gebouwen waar zijn werknemers werken. Om een asbestinventaris te laten opmaken moet er beroep gedaan worden op een erkend adviesbureau. De inspecteurs onderzoeken ter plaatste of er effectief asbest aanwezig is. Op basis van deze bevindingen wordt er dan een inventaris opgesteld. Het zogenaamde asbestinventaris. Bij een asbestinventaris worden alle ruimtes, constructies of objecten onderzocht op aanwezigheid van asbest. Er worden stalen genomen en deze worden onderzocht in een erkend labo om uitsluitsel te brengen. Zo weet de eigenaar waar er asbest aanwezig is en welke saneringswerken nodig zijn.

renovatie binnen

Asbest aanwezig? Er wordt een beheersprogramma opgemaakt.

Wat gebeurt er als er effectief asbest gevonden wordt in het gebouw? Dan is het verplichtom een beheersprogrammaop te laten maken. In dit plan wordt beschreven wat er met het asbesthoudend materiaal moet gebeuren en hoe het risico voor gebruikers zo laag mogelijk kan gehouden worden. Minstens elk jaar wordt de toestand van het asbesthoudend materiaal gecontroleerd door een erkend adviesbureau. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat er asbestvezelfs vrijkomen die mensen ziek kunnen maken.

Van asbestinventaris naar sloopopvolging

Wanneer in een gebouw sloopwerken worden uitgevoerd dan moet er een asbestinventarisvoor de werken worden opgesteld. Er zal dan ook destructief onderzoek gevoerd worden om eventueel verborgen toepassingen te kunnen opsporen. Deze asbestinventaris voor werken maakt verder deel uit van het sloopopvolgingsplan. Het sloopopvolgingsplan is verplichtbij het aanvragen van een omgevingsvergunning en brengt naast het eventueel aanwezige asbest ook de andere afvalstromen in kaart zodat de afbraakmaterialen zoveel mogelijk hergebruikt kunnen worden.

Meer weten over de asbestinventaris en sloopopvolging? Neem contact met ons op!

Deel dit artikel: