Extra diensten

Ter aanvulling van onze specialisaties biedt ASP Consulting nog enkele bijkomende diensten aan. Doorheen de jaren hebben wij een goede samenwerking opgebouwd met verschillende firma’s die zich specialiseren in hun eigen vakgebied. Samen kunnen wij u dus een totaalpakket leveren van de nodige documenten voor uw project.

Archeologienota

Een archeologienota is het resultaat van een vooronderzoek dat het potentieel van een site onder woorden brengt.

Wanneer is een archeologienota nodig?

Of u een archeologienota moet toevoegen aan uw vergunningsaanvraag, hangt af van onder meer:

  • de totale oppervlakte van de betrokken percelen
  • de oppervlakte van de geplande bodemingrepen (inclusief omgevingsaanleg zoals groen, verharding en nutsleidingen)
  • de ruimtelijke bestemming van het terrein
  • of het terrein in een beschermde of vastgestelde archeologische zone ligt
De criteria en drempels zijn verschillend voor
  • omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen
  • omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden
De belangrijkste krijtlijnen zijn voor een stedenbouwkundige vergunning een projectzone groter dan 3000 m² EN dat de som van de bodemingrepen groter is dan 1000 m². Voor verkavelingen moet het perceel groter zijn dan 3000 m².

Bij projecten buiten woon- of recreatiegebied dient de som van de bodemingrepen groter te zijn dan 5000 m².

In archeologische zones en beschermde zones is de drempel van de kavel slechts 300 m². Controleer aan de hand van deze link of een archeologisch vooronderzoek nodig is voor uw project.

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Wilt u uw woning, appartement of studio verkopen of verhuren? Dan moet u een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Het EPC informeert mogelijke kopers of huurders over de energiezuinigheid van de woning en is essentieel bij de keuze voor een nieuwe woonst.

De EPC-score geeft op een schaal weer hoe energiezuinig uw woonst is. Op alle EPC’s die opgemaakt zijn na 1 januari 2019 staat een label van A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht). Het EPC geeft tips en aanbevelingen om het label van uw woning of appartement te verbeteren en geeft bij een score van E of slechter ook aan dat er een renovatieverplichting op de wooneenheid rust. Voor eengezinswoningen wordt bij de aanbevelingen ook een kostenraming meegegeven.

Hoewel de EPC niet altijd even voor de hand liggend is, is het wel noodzakelijk om een correct certificaat in uw bezit te hebben bij de verkoop of verhuur van uw woning of appartement. Wij brengen voor u graag het nodige in orde.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Wij vinden voor uw project de gepaste oplossing