Over asbest

meer over

Evolutie Asbest

Een asbestveilige samenleving, een zeer belangrijke gedachtegang dat we de dag van vandaag nastreven in onze bedrijfsvoering. Wegens de technische en fysische samenstelling van asbestvezels werden ze gedurende de 20ste eeuw op grote schaal in talrijke producten verwerkt. Dit gaande van tegels en daken tot isolatiemateriaal in beroepsmiddelen en privéwoningen. Uiteindelijk bestonden er maar liefst 3500 verschillende toepassingen. De verouderingen van deze asbesttoepassingen, wat resulteert in het verslechteren van het bindmiddel, vormt een risico voor gebouwen en het leefmilieu. Het is met andere woorden noodzakelijk dat de asbest in onze milieuketen gesaneerd wordt om zo asbestincidenten in de toekomst te vermijden. Dit aangezien de vrijstelling aan asbest kan leiden tot ernstige, irreversibele ziekteverschijnselen.

2021-2022

Iedere woning gebouwd voor risicobouwjaar 2001 moet verplicht een asbestinventaris hebben bij verkoop

2032

Iedere woning gebouwd voor risicobouwjaar 2001 moet verplicht een asbestinventaris hebben.

2034

Alle risicovolle asbesthoudende materie in de publieke sector moet verwijderd zijn.

2040

Alle eenvoudig bereikbare asbesthoudende materialen in de
publieke sector moeten verwijderd zijn

Bij verkoop

Asbestinventaris

Om deze asbestveilige samenleving te garanderen, werd reeds in 2006 een koninklijk besluit op punt gesteld. Hierin werd vermeld dat in een werkgever-werknemer situatie men verplicht is een asbestinventaris op te stellen. Echter breidt men deze wetgeving nog verder uit. Van alle gebouwen (panden, wooneenheden, bedrijfsgebouwen scholen,…) met risicobouwjaar 2001 zal er verplicht een asbestinventaris bij verkoop aanwezig moeten zijn vanaf 2021. Tevens zal deze inventaris aanwezig moeten zijn voor iedere woning tegen 2032.

Neem nu contact met ons om een afspraak te maken