Wie is ASP?

Bij ASP Consultancy streven we ernaar alle risicovolle, asbesthoudende materialen in onze leefomgeving in kaart te brengen door het opstellen van asbestinventarisaties. Indirect resulteert dit in een bijdrage tot het versneld asbestafbouwbeleid. Het doel van dit beleid omtrent de afbouw van asbest, is Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig te maken.

Door de aanwezige vaktechnische kennis binnen het ASP-team, weten we de diverse asbesthoudende materialen in uw gebouwen gaande van wooneenheden tot bedrijfsruimtes op een efficiënte, correcte manier in kaart te brengen. Tevens baseert heel onze dienst zich op kwaliteit en veiligheid. Het aspect veiligheid vindt zijn oorsprong bij de inspecties, waar de veiligheid voor klant en deskundige in kwestie hoog in het vaandel gedragen wordt. Verder komt het aspect kwaliteit naar voren in algehele bedrijfsvoering.

Waarom kiezen voor ASP

Veiligheid

Blootstelling aan asbestvezels kan leiden tot ernstige, irreversibele ziekteverschijnselen. Hiervoor hechten we veel waarde aan de veiligheid van klant en werknemer.

Vakkennis

Door de combinatie van de volledige digitalisering van de dienst en vaktechnische kennis binnen het ASP-team, komt het eindrapport op een efficiënte, correcte wijze tot stand.

Kostprijs

We reduceerden de personeelskost door de automatisering van de inspectie. Hierdoor kunnen we een zeer aantrekkelijke prijs aanbieden.

Wilt u een asbestinventaris laten maken?