Sloopopvolgingsplan

Het team van ASP Consulting is ervaren in het opstellen van een correct en overzichtelijk sloopopvolgingsplan (SOP). U kan dit toevoegen aan uw omgevingsvergunning en indien gewenst dienen we het rapport meteen in bij Tracimat, zodat uw puin gestort kan worden als ‘puin met een laagmilieurisico-profiel’. Het ASP-team test ook op de aanwezigheid van Chroom 6, loodverf en PAK/teer.

Wat is een SOP?

Het sloopopvolgingsplan omvat de identificatie van de werf en alle afvalstoffen die zullen vrijkomen tijdens de sloop of de ontmanteling.
De inventaris van de materialen geeft een overzicht van de gevaarlijke afvalstoffen en de niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opsplitsing in bovenbouw, onderbouw en buitenverhardingen.
Voor elke afvalstof vermeldt het sloopopvolgingsplan:

 • de benaming
 • de bijhorende EURAL-code
 • de vermoedelijke hoeveelheid (in kubieke meter of in ton)
 • de plaats binnen het gebouw waar de afvalstof voorkomt
 • en de verschijningsvorm.
(Bron: Vlaanderen.be/sloopopvolgingsplan)

Wanneer is een SOP nodig?

Een sloopopvolgingsplan is verplicht bij de sloop of ontmanteling van gebouwen of infrastructuurwerken waar een omgevingsvergunning voor nodig is, vanaf een bepaalde omvang van het betrokken volume.
Voor gebouwen is het van toepassing

 • bij niet-residentiële gebouwen vanaf een totaal betrokken bouwvolume groter dan 1000 m³.
 • voor in hoofdzaak residentiële gebouwen (maximaal 1/3 van het betrokken bouwvolume heeft een andere functie dan wonen) met een betrokken volume groter dan 5000 m³.
Het betrokken volume is de som van de bouwvolumes van alle gebouwen opgenomen in dezelfde omgevingsvergunning.
Voor infrastructuurwerken is het van toepassing
 • wanneer het volume van de afbraak- of sloopwerken gekoppeld aan de aanleg of het onderhoud van infrastructuur groter is dan 250 m³.
(Bron: Vlaanderen.be/sloopopvolgingsplan)

Sinds 1 juli 2022 is de volledige traceerbaarheidsprocedure verplicht voor sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken die onder het toepassingsgebied van Vlarema art. 4.3.3 § 1. vallen én waarvoor de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend werd na 30/06/2022. Dit geldt onder andere voor:
 • Niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 1000 m³ (*);
 • In hoofdzaak residentiële gebouwen (> 2/3) met een bouwvolume van meer dan 5000 m³ (*) (m.u.v. eengezinswoningen);
 • Infrastructuurwerken en onderhoudswerken aan infrastructuur met een puinvolume van meer dan 250 m³.
Dit wil zeggen dat het SOP voor deze projecten moet worden ingediend bij Tracimat voor de opmaak van een conformiteitsverklaring. Met deze verklaring kan het puin dat vrijkomt tijdens de werken goedkoper worden afgevoerd als laagmilieurisico puin (LMRP).

Hoe gaan we te werk?

1

Deskresearch

We bekijken en evalueren plannen, foto’s, facturen, bestaande inventarissen of andere documenten voorafgaand aan de inspectie. Hiermee kunnen we ons plaatsbezoek zo efficiënt mogelijk inplannen en uitvoeren.

2

Inspectie ter plaatse

Er komt een erkend deskundige langs die het gehele object en/of omgeving inspecteert. Alle verdachte materialen worden opgenomen in de sloopinventaris. Ook worden er stalen genomen van bepaalde verdachte materialen om te bevestigen of uit te sluiten of deze gevaarlijke afvalstoffen bevatten.

3

Rapportage

Onze deskundige bundelt al zijn bevindingen in het sloopopvolgingsplan en geeft advies over de teruggevonden materialen. De stalen worden opgestuurd naar een erkend laboratorium dat ons vervolgens een analyserapport bezorgd van de genomen stalen. Dit rapport wordt toegevoegd aan het SOP.

4

Aflevering rapport

Het rapport wordt digitaal ter beschikking gesteld. Het sloopopvolgingsplan bestaat uit een oplijsting van alle niet-gevaarlijke en gevaarlijke materialen. Voor alle gevaarlijke materialen wordt advies gegeven over de verwijdering en voorzorgsmaatregelen.

5

Na-service

Na het afleveren van het rapport kan u steeds bij ons terecht voor onafhankelijk advies over asbestverwijderingswerken en de opvolging van de sloopwerken.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Wij vinden voor uw project de gepaste oplossing