Sloopopvolgingsplan

ASP Consultancy stelt voor u op een efficiënte wijze een correct & overzichtelijk sloopopvolgingsplan (SOP) op. Deze kan u toevoegen aan uw omgevingsvergunning. Verder kunnen we, indien gewenst, het rapport tevens indienen bij Tracimat zodanig uw puin gestort kan worden als zijnde “puin met een laagmilieurisicoprofiel”.

Aanpassing Vlarema 8
Voor elk project waarvoor een sloopopvolgingsplan in de omgevingsvergunning moet zitten, zal dit ook het geval zijn voor grote sloopwerken vanaf juli 2022. In overeenstemming met het tariefschema van sloopbeheerorganisatie Tracimat volgens het te slopen volume. Er is ook een controlebezoek, een verslag tijdens de afbraak en een eindverslag nodig voor de sloopwerken. Dit brengt extra administratief werk met zich mee en de werkzaamheden zullen strikter gecontroleerd worden. Hiermee wordt best rekening gehouden bij een offerteaanvraag.

Hoe gaan we te werk?

1

Doel van het sloopopvolgingsplan

De OVAM stimuleert het selectief slopen, hiervoor verplicht men een sloopopvolgingsplan voor bepaalde sloop-,ontmantelings- en renovatiewerken waarvoor een omgevingsvergunning vereist is. Het uiteindelijk doel van dergelijk rapport is het in kaart brengen van de afvalstromen die vrijkomen bij bovenstaande werkzaamheden. Algemeen geldt dat het sloopopvolgingsplan de selectieve inzameling van het sloopmateriaal bevestigt, verder attesteert het de traceerbaarheid van de herkomst tot aan de verwerking van de afvalstoffen.

2

Verplichtingen

Het sloopopvolgingsplan dient opgesteld te worden voor alle sloop- ,ontmantelings- en renovatiewerken waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, mits één van onderstaande zaken van toepassing is:

Niet-residentiële gebouwen waarvan het bouwvolume groter is dan 1.000 m³
Residentiële gebouwen waarvan het bouwvolume groter is dan 5.000 m³
Infrastructuurwerken met een volume groter dan 250 m³
Deze verplichting geldt voor aanvragen van een omgevingsvergunning ingediend vanaf 5 juni 2018.

3

Tracimat

Eens het sloopopvolgingsplan opgesteld is, kan men als zijnde bouwheer nog steeds beslissen het rapport in te laten dienen bij een erkend sloopbeheersysteem (beter gekend als Tracimat). Als het sloopopvolgingsplan goedgekeurd wordt door Tracimat, het gebouw in een volgend stadia selectief gesloopt werd, kan het puin aangeboden worden bij de breker als zijnde puin met een laag milieurisicoprofiel, hierdoor daalt de kost per ton. Algemeen geldt dat het bij grote sloopwerken een interessant gegeven is (kosten-baten) beroep te doen op Tracimat.

Wilt u een asbestinventaris laten maken?